Նկարագրություն

Հնությունների պահպանության կոմիտեի տեղեկագիրը վերաբերում է Հանրապետության նյութական կուլտուրայի բազմահազար հուշարձանների մնացորդների պահպանությանը՝ վերանորոգման, տեղափոխման, ցուցակագրման աշխատանքներին, կոմիտեի գործունեությանը, ծրագրված աշխատանքներն ամբողջացնելու,  էքսպեդիցիաների հնագիտական պեղումներից հավաքված բազմաթիվ նյութերի մշակումը կազմակերպելու,  Հայաստանի հնագիտական քարտեզ կազմելու հարցերին:

 

ՀԱԱ, ֆ. 113, ց. 38, գ. 140,  թ. 24-25,  վավերացված պատճեն, մեքենագիր,  հայերեն  

 

 

էջը՝ 800 դրամ, ամբողջական փաստաթղթի արժեքը՝ 3200 դրամ