ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՆԵՐԻ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐՈՒԹՅԱՆ 1988 Թ. ՄԱՐՏԻ 18-Ի ՀԵՌԱԳԻՐԸ ՍՍՀՄ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆԸ, ՍՍՀՄ ՆԵՐՔԻՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒ¬ԹՅԱՆԸ, ՍՍՀՄ ՊԵՏԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻՆ

0 out of 5

Նկարագրություն

Հեռագրում Հայաստանի Ճարտարապետների միության վարչությունը հայտնում է իր  շնորհակալությունը   Սումգայիթում և Ադրբեջանի տարածքում ողբերգական դեպքերը կասեցնելու  օպերատիվ աշխատանքների համար և խնդրում է մարտի 13-23-ը՝ մուսուլմանների տոների ժամանակ, նոր զոհերից խուսափելու համար ուժեղացնել զգոնությունը:

ՀԱԱ, ֆ. 1159, ց. 1, գ. 26, թ. 10, վավերացված պատճեն, մեքենագիր

էջը՝ 800 դրամ, ամբողջական փաստաթղթի արժեքը՝ 800 դրամ