ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՆԵՐԻ ՄԻՈՒԹՅԱՆ «ԱՐՑԱԽ» ԿԱԶՄԿՈՄԻՏԵԻ 1988Թ. ՄԱՐՏԻ 25-Ի N3 ՆԻՍՏԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

0 out of 5

Նկարագրություն

Համաձայն 1988 թվականի մարտի 23-ի ՍՍՀՄ Գերագույն Խորհրդի նախագահության և Հայաստանի Կոմկուսի Կենտկոմի ակտիվի որոշումների, որոշվում է դադարեցնել Հայաստանի Ճարտարա­պետների միության «Արցախ» կազմկոմիտեի հետագա գործունեությունը և այն համարել լուծարված:

ՀԱԱ,ֆ.1159, ց.1, գ.26, թ.11, վավերացված պատճեն, մեքենագիր, ռուսերեն

էջը՝ 800 դրամ, ամբողջական փաստաթղթի արժեքը՝ 800 դրամ