ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԱՏԵՆԱԴՊԻՐ Մ. ԱՆԴՐԱՆԻԿՅԱՆԻ 1920Թ. ՄԱՅԻՍԻ 19-Ի ԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԶԱՊԵԼ ԵՍԱՅԱՆԻՆ

0 out of 5

Նկարագրություն

 

Գրության մեջ շեշտը դրվում է Կիլիկիայի որբերի տեղափոխման հարցին, որը մտահոգիչ է անվտանգության առումով, և կարևորվում է Պողոս Նուբարի կարծիքը այդ գործնթացը կազմակերպելու վերաբերյալ:                                 

          Հիմք՝ ՀԱԱ, ֆ.430,ց.1, գ.332, թթ.5-6, բնագիր, մեքենագիր, հայերեն:

էջը՝ 1500 դրամ, ամբողջական փաստաթղթի արժեքը՝ 3000 դրամ