ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԱՏԵՆԱԴՊԻՐ Մ. ԱՆԴՐԱՆԻԿՅԱՆԻ 1920Թ. ՄԱՅԻՍԻ 1-Ի ԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԶԱՊԵԼ ԵՍԱՅԱՆԻՆ

0 out of 5

Նկարագրություն

 

Գրությունը վերաբերում է Կիլիկիայից հայ որբերին Կիպրոս տեղափոխելու նախնական պայմանավորվածությանը, ֆրանսիական իշխանությունների կողմից Մերսինի և Տեօրթ-Եօլի որբերին Լիբանանում տեղավորելու որոշմանը։                                          

Հիմք՝ ՀԱԱ, ֆ.430, ց.1, գ.332, թթ.2-4, բնագիր, մեքենագիր, հայերեն:

էջը՝ 1500 դրամ, ամբողջական փաստաթղթի արժեքը՝ 4500 դրամ