ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԱՏԵՆԱԴՊԻՐ Մ. ԱՆԴՐԱՆԻԿՅԱՆԻ 1920Թ. ՄԱՅԻՍԻ 1-Ի ԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԶԱՊԵԼ ԵՍԱՅԱՆԻՆ

0 out of 5

Նկարագրություն

    Բանալի բառեր: Բեյրութ, Հայկական Կարմիր Խաչ, Որբախնամ ընկերություն, Ա. Տեմիրճյան, Ֆրանսիա, Մերսին, Տեօրթ-Եօլի որբանոց, Միքայել Նաթանյան, Սիրիա, Կիպրոս, բրիտանական կառավարություն, ֆրանսիական կառավարության, Լոնդոն, լորդ Մեյերս Ֆոնդ, Չարս Գըլսընի, Զապել Եսայան։

Գրությունը վերաբերում է Կիլիկիայից հայ որբերին Կիպրոս տեղափոխելու նախնական պայմանավորվածությանը, ֆրանսիական իշխանությունների կողմից Մերսինի և Տեօրթ-Եօլի որբերին Լիբանանում տեղավորելու որոշմանը։                                          

Հիմք՝ ՀԱԱ, ֆ.430, ց.1, գ.332, թթ.2-4, բնագիր, մեքենագիր, հայերեն:

5000 Դրամ