ՀԱՅ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՏՎԻՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՊՐՈՊԱԳԱՆԴԱՅԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԶԱՊԵԼ ԵՍԱՅԱՆԻՆ

0 out of 5

Նկարագրություն

Գրությունը վերաբերում է Զապել Եսայանին Հայկական Ազգային Պատվիրակության հանձնաժողովի նիստին հրավիրելուն:

 

                        Հիմք՝  ՀԱԱ, ֆ.430, ց.1, գ.170, թ.4, պատճեն, մեքենագիր, ֆրանսերեն:

էջը՝ 1500 դրամ, ամբողջական փաստաթղթի արժեքը՝ 1500 դրամ