Նկարագրություն

 

  Նամակը վերաբերում է Հայ նկարիչների միության առաջին ցուցահանդեսի բացմանը, որով խնդրում են  Ամենայն Հայոց Վեհափառի օրհնությունը:

 

                         Հիմք՝ ՀԱԱ, Ֆ.57, ց.2, գ. 1146, թ.1, բնագիր, ձեռագիր, հայերեն:

էջը՝ 1500 դրամ, ամբողջական փաստաթղթի արժեքը՝ 3000 դրամ