ՀԱՅ ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՎԻՐԱԿ ԼԵՎՈՆ ԲԱՇԱԼՅԱՆԻ 1924Թ. ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 16-Ի ՆԱՄԱԿԸ ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ ԹԱՄԱՆՅԱՆԻՆ

0 out of 5

Նկարագրություն

Նամակը վերաբերում է Երևանում կառուցվելիք երկու կրթական հաստատությունների՝ Մարիամյան արհեստագործական վարժարանի և աղջիկների  Հակոբյան արհեստանոցի համար հողամաս տրամադրելու  հարցին:

ՀԱԱ, ֆ. 130, ց. 1, գ. 41,  թ. 38 -38շրջ.,   ինքնագիր,  հայերեն

էջը՝ 800 դրամ, ամբողջական փաստաթղթի արժեքը՝ 1600 դրամ