Նկարագրություն

Նամակը վերաբերում է Ադրբեջանից եկած փախստականների տեղավորման խնդրին, ինչպես նաև երկրաշարժի հետևանքների վերացմանը, այդ առիթով արված առաջարկներին՝ փախստականների մի զանգվածին բնակության համար հողային տարածք հատկացնելու, արհեստավոր փախստականներից կամավոր հիմունքներով աղետի վայրերում աշխատելու  համար շինարարական բրիգադներ ստեղ­ծելու, աշխատանքի տեղավորման համար փախստականներին  ժամա­նա­կավոր գրանցման վկայականներ տրամադրելու, աղետի բնակիչներին և փախստա­կան­ներին ժամանակավորապես կացարանով ապահովե­լու,Կրասնոդարում Հյուսիսային Կովկասի քաղաքներում հայ փախստականների ճակատագրով զբաղվող ՀՍՍՀ Մինիստրների խորհրդի հատուկ հանձնաժողով ստեղծելու և այլն։

ՀԱԱ,ֆ. 1159, ց. 1, գ. 34, թ. 1-10, պատճեն, մեքենագիր, հայերեն

էջը՝ 400 դրամ, ամբողջական փաստաթղթի արժեքը՝ 4000 դրամ