Նկարագրություն

  

 

Վեհափառի կոնդակը վերաբերում է Խաչատուր Եղիազա­րյանցի կողմից ազգային, կրթական և հոգևոր եկեղեցական գործերում մշտապես գործուն աջակցություն ցուցաբերելու համար օրհնություն շնորհելուն: Նշվում է նաև Եվրոպայի շրջագայության, Խաչակիր Տեր-Ավետիք քահանայի որդու Մոսկվայի Լազարյան ճեմարանում ուսանելու ցանկության մասին:

 

ՀԱԱ, ֆ. 1389, ց.1, գ.23, թ.286-287շրջ, բնագիր, ձեռագիր, հայերեն

էջը՝ 1500 դրամ, ամբողջական փաստաթղթի արժեքը՝ 6000 դրամ