ՀԵՌԱԳԻՐ՝ /1920Թ. ԱՊՐԻԼԻ 6-Ի/ ՀԱՍՑԵԱԳՐՎԱԾ ԶԱՊԵԼ ԵՍԱՅԱՆԻՆ

0 out of 5

Նկարագրություն

    

Հեռագրով Զապել Եսայանին Նիկոսիայի Հայկական կոմիտեից հայտնում են կառավարությանը դիմելու ջանքերի մասին:

                                   Հիմք՝ ՀԱԱ, ֆ.430, ց.1,գ.331, թ.5 բնագիր, հեռագիր, անգլերեն:

էջը՝ 1500 դրամ , ամբողջական փաստաթղթի արժեքը՝ 1500 դրամ