ՀԽՍՀ ՀԻՄՆԻ ՍՏԵՂԾՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐՈՎ ԶԲԱՂՎՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 1945 Թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 13-Ի ԶԵԿՈՒՑԱԳԻՐԸ ՀԽՍՀ ԺՈՂԿՈՄԽՈՐՀԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻՆ

0 out of 5

Նկարագրություն

Զեկուցագրում առաջարկվում է ՀԽՍՀ հիմնի ստեղծման և հաստատման աշխատանքների բարեհաջող ավարտի կապակցությամբ պարգևատրել այդ գործին մասնակից  մի շարք պոետների և կոմպոզիտորների:

Կից ցանկում նշված է նաև Արամ Խաչատրյանի անունը:

 

 

                 ՀԱԱ, ֆ.113, ց. 18, գ. 829, թ.10-12,  բնագիր, մեքենագիր, ռուսերեն

էջը՝ 800 դրամ, ամբողջական փաստաթղթի արժեքը՝ 2400 դրամ