Նկարագրություն

Արձանագրության մեջ նշվում  է  Հայաստանի Հանրապետությունում՝ տեղական կիսաթանկարժեք քարերը օգտագործելով, ոսկերչական  իրերի և հուշանվերների արտադրությունը զարգացնելու, գորգագործության,  կավագործության,  գեղարվեստական իրերի արտադրության ծավալները մեծացնելու համար միջոցառումների կիրառելու մասին:

 

ՀԱԱ, Ֆ. 113, ց. 67, գ.146, թ. 2-5,  բնագիր, մեքենագիր,  ռուսերեն

էջը՝ 800 դրամ, ամբողջական փաստաթղթի արժեքը՝ 3200 դրամ