Նկարագրություն

Արձանագրությունը վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետությունում բեռնատար ավտոմոբիլային աշխատանքները բարելավելու, բեռնափոխադրումները կազմակերպելու, Երևանի ավտովերանորոգման գործարանը վերակառուցելու հարցերին:

 

ՀԱԱ, ֆ. 113, ց. 67, գ. 260, թ.2-7, բնագիր, մեքենագիր, ռուսերեն

էջը՝ 600 դրամ, ամբողջական փաստաթղթի արժեքը՝ 3600 դրամ