ՀԿԿ ԿԵՆՏԿՈՄԻ ԲՅՈՒՐՈՅԻ և ՀՍՍՌ ՄԻՆԻՍՏՐՆԵՐԻ ՍՈՎԵՏԻ 1958 Թ. ՕԳՈՍՏՈՍԻ 15-Ի ՆԻՍՏԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

0 out of 5

Նկարագրություն

Արձանագրությունը վերաբերում է ՀՍՍՌ Ժողտնտխորհի Էներգետիկայի վարչությանը պատկանող էլեկտրոկայանների, էլեկտրական կապերի և վերանորոգման ձեռնարկությունների  աշխատակիցների աշխատանքային օրը  յոթժամյա դարձնելուն:

 

      ՀԱԱ, ֆ. 113, ց.67, գ. 283, թ. 2,   բնագիր, մեքենագիր,  ռուսերեն

էջը՝ 800 դրամ, ամբողջական փաստաթղթի արժեքը՝ 800 դրամ