Նկարագրություն

Արձանագրությունը վերաբերում է Սևան-Հրազդան կասկադի շինարարության աշխատանքները արագացնելու, հիդրոէլեկտրոկայաններ կառուցելու, Հանրապետության տնտեսությունը զարգացնելու նպատակով էներգետիկ բազա ստեղծելու, Սևանա լճի ջուրը ռացիոնալ օգտագործելու, ոռոգման ջրանցքներ կառուցելու հարցերին:

ՀԱԱ, Ֆ.113, ց. 123., գ. 71. թ. 1-6  բնագիր, մեքենագիր, ռուսերեն

էջը՝ 600 դրամ, , ամբողջական փաստաթղթի արժեքը՝ 3600 դրամ