ՀԿ/բ/Կ ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ԿԵՆՏԳՈՐԾԿՈՄԻ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒ-ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԵՆԹԱԲԱԺՆԻ 1921 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԵՂԵԿԱՆՔ

0 out of 5

Նկարագրություն

Խանքենդի շրջանի գործկոմի 1921թ. հունիսի 28-ին կայացած նիստում օրակարգից դուրս քննարկվող հարցերի, Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը Ադրբեջանի անմիջական ենթակայության տակ դիտարկելու հարցի մասին:

 

ՀԱԱ, ֆ. 113, ց. 3, գ. 7, թ. 40-41շրջ, բնագիր, ձեռագիր, ռուսերեն

էջը՝ 800 դրամ, ամբողջական փաստաթղթի արժեքը՝ 3200 դրամ