ՀՀ ԱՐՏԱՔԻՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԴԻՎԱՆԱՊԵՏ Վ. ՍԱՐՊԵՅԱՆԻ 1920Թ. ՕԳՈՍՏՈՍԻ 13-Ի ԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԽՆԱՄԱՏԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՎԵՐԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆԸ

0 out of 5

Նկարագրություն

Գրությունը վերաբերում է խնամատարության և վերաշինության նախարարաությունից Զ. Եսայանի անունով վկայական ուղարկելուն:

                   Հիմք՝ՀԱԱ, ֆ.200, ց.1, գ.469, թ.203, թողոն,մեքենագիր, հայերեն:

էջը՝ 1500 դրամ, ամբողջական փաստաթղթի արժեքը՝ 1500 դրամ