ՀՀ ԱՐՏԱՔԻՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱՍՏԱՆԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԴԻՎԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՐԱԾ 1920 Թ. ՄԱՅԻՍԻ 8-Ի ՏԵՂԵԿԱԳԻՐԸ

0 out of 5

 

 

 

Նկարագրություն

Տեղեկագրով Վրաստանի դիվանագիտական ներկայացուցչին ներկայացվում է Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության նոր կազմի ցուցակը:

 

                  Հիմք՝ ՀԱԱ, Ֆ.200, ց.1, գ.247, թ.45, բնագիր /թողոն/, մեքենագիր, ռուսերեն:

էջը՝ 1500 դրամ, ամբողջական փաստաթղթի արժեքը՝ 1500 դրամ