Նկարագրություն

Որոշման լրացումը վերաբերում է Ալ. Խատիսյանի հրաժարականը ընդունելուն, ՀՀ խնամատարության և վերաշինության նախարարի զեկույցին՝ Կարսի և Սարիղամիշի շրջանային պետական գույքը ցուցակագրելու և խնամատարության նախարարությանը հանձնելու վերավերյալ, Սարիղամիշի շրջանում հատուկ ներկայացուցիչ նշանակելու և գույքի տնօրինման հարցերին:

 

               Հիմք՝ ՀԱԱ, Ֆ.205, ց.1, գ.88, թ.55, վավերացված պատճեն, ձեռագիր, հայերեն:

էջը՝ 1500 դրամ, ամբողջական փաստաթղթի արժեքը՝ 1500 դրամ