ՀՀ ՊԱՐԵՆԱՎՈՐՄԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍԵՎԾՈՎՅԱՆ ԱՌԵՎՏՐԱ-ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋԵՎ 1919 Թ. ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 13-ԻՆ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐԸ

0 out of 5

 

 

 

Նկարագրություն

ՀՀ պարենավորման նախարար Սարգիս Արարատյանի և Կովկասյան-Սևծովյան առևտրա-արդյունաբերական բաժնետիրական ընկերության լիազոր Դմիտրի Ստրելկովի միջև կնքված պայմանագիրը վերաբերում է Հայաստանին  վառելանյութ վաճառելու և գնման գործընթացը  կազմակերպելու հարցերին:        

                Հիմք՝ ՀԱԱ, ֆ.202, ց.1, գ.29, թ.3, վավերացված պատճեն, մեքենագիր, ռուսերեն:

էջը՝ 1500 դրամ, ամբողջական փաստաթղթի արժեքը՝ 3000 դրամ