Նկարագրություն

Նախագիծը վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետության պետական կառուցվածքի ժամանակավոր սահմանադրության ձևավորմանը:

Հիմք՝ ՀԱԱ, Ֆ.430, ց.1, գ.125, թթ.1-6, պատճեն, մեքենագիր, ֆրանսերեն:

էջը՝ 1200 դրամ, ամբողջական փաստաթղթի արժեքը՝ 7200 դրամ