ՀՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀ ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ ԹԱՄԱՆՅԱՆԻ 1925 Թ. ՀՈՒՆԻՍԻ 19-Ի ԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԼՈՒՍԺՈՂԿՈՄ ԱՍՔԱՆԱԶ ՄՌԱՎՅԱՆԻՆ

0 out of 5

Նկարագրություն

Գրությունը վերաբերում է Հայաստանի Աշտարակի շրջանի Եղվարդ գյուղի 13-րդ դարի պատմական հուշարձանի պահպանման անհրաժեշտության հարցին:

ՀԱԱ, ֆ. 122, ց. 1, գ. 536,  թ. 20,  բնագիր, մեքենագիր,  հայերեն

էջը՝ 800 դրամ, ամբողջական փաստաթղթի արժեքը՝ 800 դրամ