ՀՈՂԺՈՂԿՈՄԱՏԻ ԳՅՈՒՂԲԱԺՆԻ ՎԱՐԻՉԻ 1924Թ. ՓԵՏՐՎԱՐԻ 27-Ի ԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ ԹԱՄԱՆՅԱՆԻՆ

0 out of 5

Նկարագրություն

 Գրությունը վերաբերում է ճարտարապետ Թամանյանի ղեկավարությամբ Լոռի-Փամբակ գավառում պանրագործարան կառուցելու հարցին:

ՀԱԱ. ֆ. 130., ց. 1, գ. 22 ,  թ. 15,  բնագիր, մեքենագիր,  հայերեն

էջը՝ 800 դրամ, ամբողջական փաստաթղթի արժեքը՝ 800 դրամ