ՀՍԽՀ ԺՈՂԿՈՄԽՈՐՀԻ ԳԵՐԱԳՈՒՅՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲԱԺՆԻ ՎԱՐԻՉ ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ ԹԱՄԱՆՅԱՆԻ 1924 Թ. ՓԵՏՐՎԱՐԻ 11-Ի ԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՐԵՎԱՆԻ ԳԱՎԳՈՐԾԿՈՄԻՆ

0 out of 5

Նկարագրություն

Գրությունը վերաբերում է Նորք քաղաքամասը և մոտակա գյուղերը հարմարավետ ճանապարհով (կամրջով)  Երևանի նոր փողոցներին միացնելու հարցին:

ՀԱԱ, ֆ. 133, ց. 1, գ. 2438 , թ. 34,  բնագիր, մեքենագիր,   հայերեն

էջը՝ 800 դրամ, ամբողջական փաստաթղթի արժեքը՝ 800 դրամ