ՀՍԽՀ ԺՈՂԿՈՄԽՈՐՀԻ ԳԵՐԱԳՈՒՅՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲԱԺՆԻ ՎԱՐԻՉ ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ ԹԱՄԱՆՅԱՆԻ 1923 Թ. ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 25-Ի ԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՈՂԺՈՂԿՈՄԻ ՏԵՂԱԿԱԼ ՇԱԴՈՒՆՑԻՆ

0 out of 5

Նկարագրություն

Գրությունը վերաբերում է  Ալեքսանդր Թամանյանի ղեկավարությամբ Վերին Շենգավիթ  գյուղի համար  նոր հատակագիծ պատրաստելու և աշխատանքները սկսելու հարցին:

 ՀԱԱ, ֆ. 130, ց. 1, գ. 24,  թ. 53,  թողոն, մեքենագիր, հայերեն

էջը՝ 800 դրամ, ամբողջական փաստաթղթի արժեքը՝ 800 դրամ