ՀՍԽՀ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀ ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ ԹԱՄԱՆՅԱՆԻ 1924 Թ. ԱՊՐԻԼԻ 10-Ի ՆԱՄԱԿԸ ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԻ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ԿՈՒԼՏՈՒՐԱՅԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ՆԱԽԱԳԱՀ ԱԿԱԴԵՄԻԿՈՍ ՆԻԿՈԼԱՅ ՄԱՌԻՆ

0 out of 5

Նկարագրություն

Նամակը վերաբերում է Հնությունների պահպանության կոմիտեի կատարած աշխատանքներին, մշակած ծրագրերին, Նյութական կուլտուրայի ակադեմիայի կողմից Հայաստանում կատարվելիք աշխատանքներին և համագործակցությանը:

ՀԱԱ, ֆ. 1063, ց. 1, գ. 10 ,  թ. 17 – 18, թողոն, մեքենագիր,  հայերեն

էջը՝ 800 դրամ, ամբողջական փաստաթղթի արժեքը՝ 2400 դրամ