ՀՍՍՌ ՄԻՆԻՍՏՐՆԵՐԻ ՍՈՎԵՏԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԼԱՆԱՅԻՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՏԵՂԱԿԱԼ Մ. ԱԼԼԱՀՎԵՐԴՅԱՆԻ 1958 Թ. ՀՈՒԼԻՍԻ 31-Ի ԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՍՍՌ ՄԻՆԻՍՏՐՆԵՐԻ ՍՈՎԵՏԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՏԵՂԱԿԱԼ Յ. Ն. ԶԱՐՈԲՅԱՆԻՆ

0 out of 5

Նկարագրություն

Գրությունը վերաբերում է Արարատի  ցեմենտի գործարանում ասբեստե խողովակների արտադրամասի շինարարությանը և խողովակների արտադրությանը:

ՀԱԱ, ֆ. 113, ց. 67, գ.335, թ. 25  բնագիր, մեքենագիր, ռուսերեն

 

էջը՝ 800 դրամ, ամբողջական փաստաթղթի արժեքը՝ 800 դրամ