ՀՍՍՌ ՄԻՆԻՍՏՐՆԵՐԻ ՍՈՎԵՏԻ 1958 Թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 25-Ի ՈՐՈՇՈՒՄԸ

0 out of 5

Նկարագրություն

Որոշումը վերաբերում է Ներսես Թերլեմեզյանի՝ համաշխարհային արդյունաբերական ցուցահանդեսին մասնակցելու գործուղմանը:

        ՀԱԱ, ՀԱԱՀհհհֆ. 636, ց.8, գ. 1 ,  թ. 5,  բնագիր, մեքենագիր, ռուսերեն

էջը՝ 800 դրամ, ամբողջական փաստաթղթի արժեքը՝ 800 դրամ