Նկարագրություն

Որոշումը վերաբերում է Հանրապետությունում քիմիական արդյունաբերության զարգացմանը և նոր ձեռնարկությունների կառուցմանը:

 

        

           ՀԱԱ, ֆ. 636, ց.8, գ. 1,  թ. 8-13,  բնագիր, մեքենագիր,  ռուսերեն

էջը՝ 600 դրամ, ամբողջական փաստաթղթի արժեքը՝ 3600 դրամ