ՀՍՍՌ ՄԻՆԻՍՏՐՆԵՐԻ ՍՈՎԵՏԻ 1958 Թ. ՄԱՐՏԻ 5-Ի ՈՐՈՇՈՒՄԸ

0 out of 5

Նկարագրություն

Որոշումը վերաբերում է՝ Բելգիայում կայանալիք համաշխարհային ցուցահանդեսին մասնակցելու նպատակով Անտոն Երվանդի Քոչինյանին, Յակով  Նիկիտի Զարոբյանին, Մարտին Վահանի Կասյանին գործուղման ուղարկելու հարցին:

ՀԱԱ,Ֆ. 113, ց.76, գ.56, թ. 2  բնագիր, մեքենագիր,ռուսերեն

 

էջը՝ 800 դրամ, ամբողջական փաստաթղթի արժեքը՝ 800 դրամ