ՀՍՍՌ ՄԻՆԻՍՏՐՆԵՐԻ ՍՈՎԵՏԻ 1958 Թ. ՕԳՈՍՏՈՍԻ 12-Ի ՈՐՈՇՈՒՄԸ

0 out of 5

Նկարագրություն

Որոշումը վերաբերում է Հայկական ՍՍՌ Երկրաբանական և ընդերքի պահպանման վարչության  ղեկավար անձնակազմին և ինժեներա-տեխնիկական ոլորտի աշխատակիցների պարգևատրմանը:

      ՀԱԱ, ֆ. 113, ց.67, գ. 256, թ. 2, բնագիր, մեքենագիր,  ռուսերեն

 

էջը՝ 800 դրամ, ամբողջական փաստաթղթի արժեքը՝ 800 դրամ