ՀՍՍՌ ՄԻՆԻՍՏՐՆԵՐԻ ՍՈՎԵՏԻ 1958 Թ. ՕԳՈՍՏՈՍԻ 13-Ի ՈՐՈՇՈՒՄԸ

0 out of 5

Նկարագրություն

Որոշումը վերաբերում է Հայկական ՍՍՌ Գյուղատնտեսական մինիստրությանը, Հայկական ՍՍՌ Ժողտնտխորհին, Ախուրյանի և Սպիտակի շրջանային Սովետների գործկոմներին տրվելիք հանձնարարականին՝ շաքարի ճակնդեղի բերքահավաքի ժամկետները նշելուն, բերքի փոխադրման և հանձման պլանը հաստատելուն, շաքարի ճակնդեղի պահպանման եղանակների և միջոցառումների մշակմանը, բեռնատար ավտոմեքենաների տեխնիկական վիճակի ստուգմանը,   մթերման կայան տանող ճանապարհների և կամուրջների վերանորոգմանը,  շաքարի գործարանի արտադրության թողարկումը  ապահովելուն, ճակնդեղը մինչև Սպիտակի շաքարի գործարան փոխադրելու համար բեռնատար վագոններ առանձնացնելուն, երկաթգծի կայարաններում հսկողությունը ուժեղացնելուն:

 

ՀԱԱ, ֆ. 113, ց.67, գ. 264, թ. 8 – 11,  բնագիր,  ձեռագիր,  հայերեն

 

 

էջը՝ 800 դրամ, ամբողջական փաստաթղթի արժեքը՝ 3200 դրամ