ՀՍՍՌ ՄԻՆԻՍՏՐՆԵՐԻ ՍՈՎԵՏԻ 1958 Թ. ՕԳՈՍՏՈՍԻ 13-Ի ՈՐՈՇՈՒՄԸ

0 out of 5

Նկարագրություն

Որոշումը վերաբերում է  Կոտայքի և Արթիկի Շրջանային Սովետների գործադիր կոմիտեներում կազմակերպչական զանգվածային աշխատանքները վերակառուցելուն, կոլտնտեսություններում և սովխոզներում աշխատանքային կարգապահությունը բարձրացնելուն,  Շրջանային Սովետների գործկոմների ղեկավար աշխատողների կողմից գյուղական և ավանային Սովետների գործկոմներին տրվող օգնությունը մեծացնելուն, գյուղական և ավանային ղեկավար կադրերի համար սեմինար դասընթացներ անցկացնելուն, գործավարության դրվածքը բարելավելուն:

 

ՀԱԱ, ֆ. 113, ց.67, գ. 265, թ. 2-5,  բնագիր, մեքենագիր, հայերեն

էջը՝ 800 դրամ, ամբողջական փաստաթղթի արժեքը՝ 3200 դրամ