ՀՍՍՌ ՄԻՆԻՍՏՐՆԵՐԻ ՍՈՎԵՏԻ 1958 Թ. ՕԳՈՍՏՈՍԻ 14-Ի ՈՐՈՇՈՒՄԸ

0 out of 5

Նկարագրություն

Որոշումը վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետության մեքենաշինության, հաստոցաշինության, էլեկտրոարդյունաբերության և շինարարության ոլորտների զարգացմանը՝ եռակցված տեխնիկայի կիրառման և արտադրության համար պլաններ մշակելուն, Լենինականի Էլեկտրոտեխնիկական գործարանում տրանսֆորմատորներ, կարբիդ կալցիում արտադրելուն, բնական գազից ացետիլեն ստանալուն:  

           ՀԱԱ, ֆ. 113, ց.67, գ. 267, թ. 2-5, բնագիր, մեքենագիր, ռուսերեն

էջը՝ 800 դրամ, ամբողջական փաստաթղթի արժեքը՝ 3200 դրամ