Նկարագրություն

Որոշումը վերաբերում է Հանրապետության քաղաքներում ու շրջաններում բնակչության կենցաղային սպասարկման բարելավման միջոցառումների իրականացմանը. արդյունաբերական ձեռնարկություններ ունեցող խոշոր գյուղերում կոշիկի վերանորոգման կետեր, կարի սրահներ բացելու, յուրաքանչյուր աշխատողի համար պետական աշխատավարձ սահմանելու, Լենինականում և Կիրովականում բնակարաններ վերանորոգելու հարցերին:

           

         ՀԱԱ, ֆ. 113, ց.67, գ. 268,  թ. 2-5,  բնագիր, մեքենագիր, ռուսերեն

 

էջը՝ 800 դրամ, ամբողջական փաստաթղթի արժեքը՝ 3200 դրամ