Նկարագրություն

Որոշումը վերաբերում է դպրոցների շինարարության ընթացքին՝ դպրոցների շինարարական պլանի կատարման համար համապատասխան գերատեսչություններին պարտավորեցնելուն, անհրաժեշտ շինանյութերի ձեռքբերմանը, նյութատեխնիկական մատակարարմանը, նշված ժամանակահատվածում շենքերի շահագործմանը:

       

       ՀԱԱ,  ֆ. 113, ց.67, գ. 273, թ. 2-11,  բնագիր, մեքենագիր,  ռուսերեն

էջը՝ 800 դրամ, ամբողջական փաստաթղթի արժեքը՝ 2400 դրամ