ՀՍՍՌ ՄԻՆԻՍՏՐՆԵՐԻ ՍՈՎԵՏԻ 1958 Թ. ՕԳՈՍՏՈՍԻ 5-Ի ՈՐՈՇՈՒՄԸ

0 out of 5

Նկարագրություն

Որոշումով հաստատվում է  հայկական եկեղեցու  գործերի խորհրդի հետևյալ կազմը՝ Գասպարյան Ս. Տ. , Հովհաննիսյան Ս. Ն., Առաքելյան Բ. Ն., Աբրամյան Ա. Ա., Բաբլոյան Մ. Ա.

էջը՝ 800 դրամ, ամբողջական փաստաթղթի արժեքը՝ 800 դրամ