Նկարագրություն

Որոշումը վերաբերում է Հանրապետության կոլտնտեսություններում՝ Նոր Բայազետում, Ղափանում, Աշտարակում, Էջմիածնում, Շահումյանում, Արթիկում, Արտաշատում, Ամասիայում մեղվաբուծությունը զարգացնելուն, մթերատվությունը բարձրացնելուն,  ֆերմաներին ժամանակին մոմաթերթերով ապահովելուն, Երևանի Գյուղատնտեսական տեխնիկումում մեղվաբուծական բաժին բացելուն:

        ՀԱԱ, ֆ. 113, ց.67, գ. 286 ,  թ. 2-5,  բնագիր, ձեռագիր,  հայերեն

էջը՝ 800 դրամ, ամբողջական փաստաթղթի արժեքը՝ 3200 դրամ