ՀՍՍՌ ՄԻՆԻՍՏՐՆԵՐԻ ՍՈՎԵՏԻ 1965 Թ. ՄԱՐՏԻ 16-Ի ՈՐՈՇՈՒՄԸ

0 out of 5

Նկարագրություն

Որոշումը վերաբերում է Երևան քաղաքում 1915 թ. եղեռնի զոհերի հիշատակը հավերժացնելու կոթող ( հուշարձան )  կառուցելուն` վերջնաժամկետ համարելով 1965 թվականը:

   

 ՀԱԱ, ֆ. 113, ց.96, գ. 88,  թ. 2,  բնագիր, մեքենագիր, հայերեն

 

էջը՝ 800 դրամ, ամբողջական փաստաթղթի արժեքը՝ 800 դրամ