ՂԱՐԱԲԱՂՅԱՆ ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ԿԵՆՏԳՈՐԾԿՈՄԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԺՈՂԿՈՄԽՈՐՀԻ 1923 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 21-Ի N 16 ՀԱՄԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԻՍՏԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

0 out of 5

Նկարագրություն

Արձանագրությունը վերաբերում է Ղարաբաղի հարցով Բունիաթ-Զադեի զեկույցին՝ Ղարաբաղի ինքնավար մարզի մեջ Շուշին և  Սկոբելևսկի մարզը ընդգրկելու , Ղարաբաղում երկու գավառ ձևավորելու, քրդերով բնակեցված տարածքը որպես «Քրդստանի գավառ» համարելու և այդ գավառներում վարչական կենտրոններ սահմանելու, Ղարաբաղի ինքնավար մարզի Հեղկոմի ձևավորոման մասին որոշումներին:

ՀԱԱ, ֆ. 112, ց. 1, գ. 57, թ. 71 և շրջ, պատճեն, մեքենագիր, ռուսերեն

էջը՝ 800 դրամ, ամբողջական փաստաթղթի արժեքը՝ 1600 դրամ