ՄԻ ԽՈՒՄԲ ՄՏԱՎՈՐԱԿԱՆՆԵՐԻ 1992 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 29-Ի ԳՐՈՒԹՅՈՒՆ-ԱՌԱՋԱՐԿԸ ՀՀ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ ՀԱՅԿ ՂԱԶԱՐՅԱՆԻՆ ԵՎ ՀՀ ԱՐՏԱՔԻՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ ՐԱՖՖԻ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆԻՆ

0 out of 5

Նկարագրություն

Բ 

 

Մի խումբ մտավորականների կողմից  առաջարկվում է Մոսկվայի Լազարյան ճեմարան  ուսումնական հաստատությունը  /1815-1918թթ./  վերականգնել և դրա հետ կապված  ծրագիր մշակել:

 

ՀԱԱ, ֆ. 326, ց.9, գ.79, թ.5-6, բնագիր, մեքենագիր, հայերեն

էջը՝ 800 դրամ, ամբողջական փաստաթղթի արժեքը՝ 1600 դրամ