Նկարագրություն

 

 

Նամակը վերաբերում է Լազարյան ճեմարանի գործունեությանը, կառուցվածքին և կրթական ծրագրերին: Նշվում է ճեմարանում ուսուցանող քահանաների անունները:

 

ՀԱԱ, ֆ. 227, ց.1, 5.130, թ. 28-33շրջ, բնագիր,  ձեռագիր, հայերեն

էջը՝ 600 դրամ, ամբողջական փաստաթղթի արժեքը՝ 4200 դրամ