ՄՈՍԿՎԱՅԻ ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ԼԱԶԱՐՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ 1858 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 22-Ի ԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՔՐԻՍՏԱՓՈՐ ԼԱԶԱՐԵՎԻՆ /ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԼԱԶԱՐՅԱՆ/

0 out of 5

Նկարագրություն

 Գրությունը վերաբերում է Քրիստափոր Լազարյանին ինստիտուտի հոգաբարձու նշանակելուն, հանգուցյալ Իվան Լազարևի /Հովհաննես Լազարյանի/ նվիրաբերած գումարները տնօրինելու կարգին:

Կից՝ Ռուսական Կայսր Ալեքսանդրի 1858 թ. մարտի 20-ի հրամանի վավերացված պատճեն՝ Քրիստափոր Լազարյանին ինստիտուտի հոգաբարձու նշանակելու մասին:

 

ՀԱԱ, ֆ.1389, ց. 1, գ. 65, թ. 119-121, վավերացված պատճեն, ձեռագիր, ռուսերեն

էջը՝ 1200 դրամ, ամբողջական փաստաթղթի արժեքը՝ 6000 դրամ