Նկարագրություն

 

Տեղեկագրում ներկայացվում է  ազնվական Եկիմ /Հովակիմ/ Լազարևի կողից 1800 թվականին Մեշչերսկի եղբայրներից Մյասնիցկի մասում բնակարան գնելու, վերջինիս  մահից հետո՝ 1922 թվականին, բնակարանը հողային տարածքով զարմիկներ Իվան /Հովհաննես/  և Քրիստափոր /Խաչատուր/ Լազարևների /Լազարյաններ/ կողմից Լազարյան ճեմարանին նվիրաբերելու մասին:

 

ՀԱԱ, ֆ. 1389, ց.1, գ.48, թ,242-246, պատճեն, ձեռագիր, ռուսերեն

էջը՝ 1000 դրամ, ամբողջական փաստաթղթի արժեքը՝ 9000 դրամ