ՅԱԿՈՎ ԶԱՐՈԲՅԱՆԻ 1961 Թ. ԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԽՄԿԿ ԿԵՆՏԿՈՄԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ Ն. ՄՈՒՀԻՏԴԻՆՈՎԻՆ

0 out of 5

Նկարագրություն

Գրության մեջ նշվում է Հանրապետության գիտահետազոտական ինստիտուտների,  գյուղատնտեսական բարձրագույն և միջնակարգ ուսումնական հաստատությունների քաղաքներից գյուղական սովխոզների բազա տեղափոխելու նպատակահարմարության մասին. Հայկական գյուղատնտեսական ինստիտուտը Երևան քաղաքից Աշտարակի շրջան՝ Լուսակերտի ուսումնական փորձարարական ինստիտուտի բազա տեղափոխելու, Հայկական գիտահետազոտական հիդրոտեխնիկական և հողերի մելիորացիայի ինստիտուտը Երևան քաղաքից Կոտայքի շրջան՝ Էլարի երկաթ – բետոնե կոնստրուկցիաների բազա տեղափոխելու, Հայկական գիտահետազոտական անասնաբուծության և անասնաբուժության ինստիտուտը Երևան քաղաքից Հրազդանի շրջանի Ալափարսի բազա տեղափոխելու մասին:

ՀԱԱ, ֆ. 1, ց. 41, գ. 85 , թ. 74-75, պատճեն, մեքենագիր,  ռուսերեն

էջը՝ 800 դրամ, ամբողջական փաստաթղթի արժեքը՝ 1600 դրամ