ՆԵՐՍԵՍ Ե ԱՇՏԱՐԱԿԵՑԻ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻ 1851 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 16-Ի ԹԻՎ 404 ԿՈՆԴԱԿԸ

0 out of 5

Նկարագրություն

 

Կոնդակը վերաբերում է  Ներսիսյան դպրոցի հոգաբարձության միջոցով կոլլեժսկի ասսեսոր Խաչատուր Աբովյանի Վարդան անունով որդուն Մոսկվայի Լազարյան ճեմարան ուղարկելուն:

ՀԱԱ, ֆ.2, ց.1, գ.27, թ.43 և շրջ., բնագիր ձեռագիր

էջը՝ 1500 դրամ, ամբողջական փաստաթղթի արժեքը՝ 1500 դրամ