Որոշումը վերաբերում է Մինիստրների Սովետի նախագահի և նրա տեղակալների պարտականությունների բաշխմանը: ՀԱԱ, ֆ. 113, ց. 67, գ. 221, թ. 2-4, բնագիր, մեքենագիր, ռուսերեն

0 out of 5

Նկարագրություն

Որոշումը վերաբերում է  Մինիստրների Սովետի նախագահի և նրա տեղակալների պարտականությունների բաշխմանը:

 

ՀԱԱ, ֆ. 113, ց. 67, գ. 221, թ. 2-4,   բնագիր, մեքենագիր, ռուսերեն

 

էջը՝ 800 դրամ, ամբողջական փաստաթղթի արժեքը՝ 2400 դրամ