ՊԱՐՍԻՑ ՇԱՀ ԱԲԱՍ ԱՌԱՋԻՆԻ 1607 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՐՈՎԱՐՏԱԿԸ

0 out of 5

Նկարագրություն

Պարսից Շահ Աբաս Առաջինի 1607 թվականի հրովարտակը՝ Քաշաթաղի Մելիք-Հայկազի կալվածատիրական իրավունքները վերահաստատելու մասին:

 

ՀԱԱ, ֆ․ 969, ց․ 1, գ․ 1, թթ․ 1 և շրջ․, բնագիր, ձեռագիր, պարսկերեն

էջը՝ 3000 դրամ, ամբողջական փաստաթղթի արժեքը՝ 6000 դրամ